fuarhakkinda

Fuar Hakkında

İlaç, Gıda, Kozmetik, Kişisel ve Ev Bakım Ürünleri Bileşenleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri Fuarı

Life Sciences Ingredients 2019

Life Sciences “Yaşam Bilimleri” ana hatlarıyla ilaç, gıda ve kozmetik başlıklarını ve insana dair tüm bilimleri kapsayan ve dünyada hızla takipçisi artan bir sektör haline gelmektedir. Dünyada ve Türkiye’de ilaç, gıda ve kozmetik ürünlerine olan talebin her geçen yıl daha da artması, tüketicilerin sağlıklı ve doğal ürünlere yönelmesi ve yasal yükümlülüklerin her geçen yıl daha da yükselen standartlara göre yapılandırılması gibi etkenler bu sektörlerde faaliyet gösteren firmaları hızlı bir rekabet ile yüz yüze bırakmakta. İnovasyon ve Ar-Ge’ye dayanan bu sektör, her geçen gün ortaya çıkan bilimsel bulgu ve yeniliklerle şekillenerek insan hayatına önemli katkılar sağlamaktadır.


Life Sciences Ingredients Fuarı 2019 yılında 3 farklı konsepti çatısı altında topluyor olacak.

Cosmetics & Home Care Ingrediets 2019

4. Uluslararası Kozmetik, Kişisel Bakım, Deterjan ve Ev Bakımı Bileşenleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri Fuarı 

Pharmaist 2019 

İlaç Bileşenleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri Fuarı 

Food & Nutritional Ingredients 2019

Gıda, Beslenme Bileşenleri, Kimyasalları ve Teknolojileri Fuarı 

Life Sciences Ingredients 2019 yaşama dair tüm bileşenleri kapsayarak İlaç, Gıda, Kozmetik, Kişisel ve Ev Bakım Ürünleri Bileşenleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren firmaları bir araya toplayarak 24-26 Ekim 2017 tarihlerinde, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.